Ervaringen


Voor visie, creatie en verbinding.

Ervaringen van trainers die Skogsfloating inzetten

Han Wijns, Managing Director Develop2Create:

“Tot nieuwe ideeën komen door afstand te nemen, te verstillen en te bezinnen”

“Als trainer zet ik Skogsfloating in als onderdeel van een begeleidingsproces van een directieteam. Dit team begeleid ik in de ontwikkeling van een zeer operationeel team naar een meer strategische en bestuurlijke directie, omdat het bedrijf ontzettend aan het groeien is. In dat proces past de bezinning, zowel op persoonlijk vlak als op teamniveau: waar komen we vandaan, waar willen we naartoe en waar staan we nu? Ik heb daarvoor binnen het proces tweemaal Skogsfloating ingezet, waarvan eenmaal in het donker, wat een speciale ervaring was. 

In de concentratie en bezinning zaten momenten voor focus op zowel jezelf als individu, als focus op iemand anders in de cirkel, om vandaaruit ideeën te krijgen over wat je een ander wilt meegeven of wat je zelf mee wilt nemen.

De echte uitwisseling van de ideeën kwam ’s avonds, tijdens het diner. Dat ging echt fantastisch, want doordat we het moment van verstilling in Skogsfloating hadden gehad, realiseerde iedereen zich heel goed waar ze op uitgekomen waren en konden ze daar heel goed op terugkomen. Deze manier van werken is voor dit team helemaal niet gewoon en dat was in het begin wennen. Het werkte echter zo goed dat de directie het nu tijdens iedere training wil, en het ook aanbeveelt voor andere teams binnen het bedrijf. De directieleden zijn er erg enthousiast over en hebben het inmiddels gekscherend over de ‘Han-matten’. Ze vinden het een waardevol element in hun ontwikkelingsproces. Ze hebben zich gerealiseerd dat bezinning daarbij belangrijk is, vooral in een team dat altijd maar op actie en operationaliteit gericht is.

Van afstand tot nieuwe ideeën komen, is onderdeel van de nieuwe manier van werken in dit bedrijf. Wat dat betreft is Skogsfloating voor mij veel meer dan een ontspannen onderdeeltje van een training.”
www.develop2create.nl

Frank Mathues, eigenaar/trainer Meetrix:

“Skogsfloating heeft perfect bijgedragen aan de reflectie en leidde tot heel interessante uitwisselingen”

“Ik heb Skogsfloating onder andere ingezet met een groep ingenieurs en architecten. We hadden een tweedaagse training waarbij het eerste deel vrij structureel en binair was ingericht. In het tweede deel gingen we meer de kant van reflectie op, met vragen als: wat zijn we aan het doen, waarom moeten we dat doen, hoe doen wij het, hoe doen anderen het en wat moeten wij doen om het anders, gedifferentieerder en beter te doen. Skogsfloating heeft perfect bijgedragen aan die reflectie en leidde tot heel interessante uitwisselingen. Dat komt door de ongedwongenheid van de setting. De omgeving associeer je niet meteen met het professionele, je gaat bijna automatisch in een status van rust en daarna voel je energie en de behoefte om met de juiste vragen aan de slag te gaan. Misschien niet meteen om antwoorden te vinden, maar om een deel te zijn van het geheel dat daar op dat moment aanwezig is en daar je bijdrage aan te leveren. Om te delen, zonder dat je daar letterlijk op aangekeken wordt, want je ziet elkaar ook niet echt.

Bij een andere groep mensen, medewerkers van verschillende sub-bedrijven die niet vaak met elkaar samenwerken maar wel hetzelfde moederbedrijf vertegenwoordigen, heeft de Skogsfloating-sessie ertoe geleid dat de deelnemers zich uitdrukten over de integratie en hoe zij de samenwerking met andere collega’s hebben ervaren, met aanbevelingen voor collega’s om beter te integreren, makkelijker te communiceren en dergelijke.

Ik beveel Skogsfloating zeker aan voor groepen. Kapellerput is een locatie die voor mij in de top 5 staat van locaties waarvan ik gebruikmaak in Europa.”
www.meetrix.be